Czy sąd może nakazać leczenie alkoholizmu?

Leczenie odwykowe jest dobrowolne, nie bez powodu mówi się więc, że alkoholik musi sam chcieć wyjść z nałogu, aby to w ogóle miało sens. Jednak istnieją sytuację, gdy skierowanie na leczenie z alkoholizmu może wystawić sąd.

 

Leczenie z alkoholizmu w wyniku nakazu sądu

 

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika może zostać wydane przez sąd. Osoba uzależniona zostaje wówczas zobowiązana do podjęcia terapii na podstawie opinii biegłego psychiatry oraz psychologa.

Przymusowe leczenie z alkoholizmu

 

Aby doprowadzić do  uzyskania przymusowego leczenia, w pierwszej kolejności należy się udać do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Musi ona być zgodna z miejscem zamieszkania bądź też pobytu osoby, której cała procedura ma dotyczyć. Komisja taka posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające na skierowanie na badania rzeczonej osoby na badania przez biegłych w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, jak również może wskazać właściwy ośrodek terapeutyczny.

 

Kto może wnioskować?

 

Wystosowanie wniosku do komisjo możliwe jest przez każdą osobę bądź też instytucję, które są w stanie udowodnić, że dochodzi do rozpadu życia rodzinnego, uchylania się od pracy, demoralizacji nieletnich czy systematycznego zakłócania porządku publicznego lub spokoju. Jeżeli komisja uzna, że leczenie z alkoholizmu w danym przypadku jest konieczne, złoży w tej sprawie wniosek do sądu rejonowego. Interwencja sądu rozpoczyna się na wniosek prokuratora lub gminnej komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym, a nie na wniosek rodziny alkoholika.

 

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika może więc odbyć się na podstawie wyroku sądowego. Odpowiedni sąd rejonowy wzywa osobę, wobec której prowadzone było postępowanie do dobrowolnego stawienia się w określonym ośrodku. Jednocześnie jeśli będzie się ona uchylać możliwe jest zastosowanie przymusu leczenia.

Leave a Response

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *