Moje doświadczenia i przemyślenia

Przyszła terapeutka uzależnień opisuje swoją wiedzę na temat uzależnień, przede wszystkim uzależnienia od alkoholu.
Zapraszam do lektury!

Sądowy nakaz na leczenie odwykowe

W Polsce leczenie alkoholizmu jest darmowe i nieprzymusowe. To dobrowolna decyzja, jednak nie bez powodu mówi się więc, że osoba chora na alkoholizm musi sama chcieć wyjść z nałogu, aby to w ogóle miało sens i jakąkolwiek podstawę. Jednak istnieją sytuację, gdy skierowanie na leczenie z alkoholizmu może wystawić sąd.

Leczenie z alkoholizmu w wyniku nakazu sądu

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika może zostać wydane przez sąd. Osoba uzależniona zostaje wówczas zobowiązana do podjęcia terapii na podstawie opinii biegłego psychiatry oraz psychologa. Dzieje się tak w momencie, kiedy osoba chora stanowi bezpośrednie zagrożenie dla siebie lub innych i nie ma innego wyjścia niż leczenie alkoholizmu.

Jak to zrobić?

Wiele rodzin, w których minimum jedna osoba pije ma ogromne problemy w normalnym funkcjonowaniu. Alkoholik zaburza wszystkie sfery życia. Z tego względu czasem konieczne jest zmuszenie takiej osoby do leczenia, zwłaszcza kiedy:

  • jest zagrożeniem dla siebie i innych,
  • nie zdaje sobie sprawy ze swojego problemu,
  • obwinia innych i uważa, że nie ma żadnego problemu,
  • nie pozwala na normalne funkcjonowanie swoich bliskich.

Aby doprowadzić do  uzyskania przymusowego leczenia, w pierwszej kolejności należy się udać do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Musi ona być zgodna z miejscem zamieszkania bądź też pobytu osoby, której cała procedura ma dotyczyć. Komisja taka posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające na skierowanie na badania rzeczonej osoby na badania przez biegłych w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, jak również może wskazać właściwy ośrodek terapeutyczny.

Kto może wnioskować?

Wystosowanie wniosku do komisji możliwe jest przez każdą osobę bądź też instytucję, które są w stanie udowodnić, że dochodzi do:

  • rozpadu życia rodzinnego,
  • uchylania się od pracy,
  • demoralizacji nieletnich,
  • systematycznego zakłócania porządku publicznego lub spokoju.

Jeżeli komisja uzna, że leczenie z alkoholizmu jest konieczne, złoży w tej sprawie wniosek do sądu rejonowego. Interwencja sądu rozpoczyna się na wniosek prokuratora lub gminnej komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym, a nie na wniosek rodziny alkoholika.

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika może więc odbyć się na podstawie wyroku sądowego. Odpowiedni sąd rejonowy wzywa osobę, wobec której prowadzone było postępowanie do dobrowolnego stawienia się w określonym ośrodku. Jednocześnie jeśli będzie się ona uchylać możliwe jest zastosowanie przymusu leczenia.

Informacje dla Ciebie

Subskrypcja